ഉറപ്പാണ് കാൻസർ മൂക്കിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള അമിതമായുള്ള രക്തസ്രാവവും അതിനുള്ള ചികിത്സാരീതികളും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മൂക്കിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ചോര പൊടിയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയതിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വലിയ ആളുകളിലും മൂക്കിൽ എന്നെ സ്ഥിരമായി തന്നെ ചോര വരുന്നതും പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇതുകാരണം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോര വരുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്.

   

മെഡിക്കൽ നാമകരണം എപ്പക്ക്സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള രക്തസ്രാവം ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തന്നെ തരം തിരിക്കാം എന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വരുന്ന ആന്റി സ്റ്റൈക്ക് എന്നും പിൻവശത്ത് വരുന്നതിനെ പോസിറ്റീവ് എൻട്രക്റ്റീവ് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് മുൻഭാഗത്തുള്ള പലപ്പോഴും മൂക്കിൽ കൂടെ തന്നെ വരാൻ പിൻവശത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വായിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കഫം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആയിരിക്കും ചോരയുടെ കളർ കാണുന്നത്.

ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ പലതും വളരെ വ്യത്യസ്ത തന്നെയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ മുൻഭാഗത്ത് വരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ലോക്കൽ കാരണങ്ങൾ മൂക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തമായിട്ട് ശരീരത്തിന് ബാധിക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും വരാം പലപ്പോഴും സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ മൂക്കിലും ചോര വരുന്നതും അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതും.

അതും പലപ്പോഴും അല്ല ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോര അല്ലാതെ അർബുദം അല്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് അതിനുള്ള വരുന്നത് മൂക്കിൽ വിരലിട്ടുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അത് തിരിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികളിലാണിത് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മൂക്കിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തിൽ.

വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട തലച്ചോറിൽ നിന്നും വരുന്നതും മുഖത്തെന്നും വരുന്നതും പല്ലിൽ നിന്നും വരുന്നത് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തക്കുഴലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് LITTLE ഏരിയ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക അവിടത്തെ ചർമം വളരെയധികം മൃദുവാണ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പോയി ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി ഇരകൾ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.