എല്ലാ വിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും തൈര് മതി നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ

ഈയിടെയായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കംപ്ലൈന്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ടോയ്‌ലറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുദിവസം മലബന്ധം ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം അമിതമായിട്ട് തന്നെ മോഷൻ പോവുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാനായിരുന്ന സമയത്ത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്നുള്ള അവസ്ഥ തോന്നുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളാണ്.

   

എങ്കിലും പരീക്ഷയുടെ അനുബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മോഷൻ ഇങ്ങനെ ഡയറിയ പോലെ അമിതമായി തന്നെ മോഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെതന്നെ മലബന്ധം ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന പേരാണ് ഇരട്ടബിൾ ബബിൾ സിൻഡ്രം എന്നുള്ളത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ബാധിക്കാവുന്നതാണ്.

നമുക്കിത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാനായി സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ മാറ്റാനായി സാധിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കൊണ്ട് ആണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നു ത് ഈയൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ അല്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്പ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.

അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡ്രസ്സ് അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽക്കണ്ട ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.