ചുമച്ചാലോ തുമ്മിയാലോ അറിയാതെ മൂത്രം പോവുന്ന അവസ്ഥ മാറാൻ

ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം സ്ത്രീകളിൽ അനി നിയന്ത്രിതമായിട്ട് മൂത്രപൊക്ക് യൂറിൻ ഓഫ് INCONTINENCE എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണയെ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് യൂറിനറി INCONTINENCE ഏകദേശം 40% സ്ത്രീകളിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ പുറത്തേക്ക് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രമല്ല മാനസിക പരമായിട്ടും സ്ത്രീകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്താണ് URINARY INCONTINENCE നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രസ് യൂറിനറി INCONTINENCE URGE URGE INCONTINENCE ഇതുരണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന മിക്സഡ് INCONTINENCE ഓവർ ഫ്ലോ INCONTINENCE അതുപോലെതന്നെ വളരെ RARE ആയി ഫിസ്റ്റുല എന്താണ് URINARY INCONTINENCE ചില സ്ത്രീകൾ പറയാറുണ്ട് കുനിയുബോൾ.

അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ മൂത്രം അറിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതാണ് സ്ട്രസ്സ് URINARY INCONTINENCE എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഇടപെല്ലിന് താഴെയുള്ള പേശികളാണ് മൂത്രസഞ്ചിക്കും മൂത്രനാളിക്കും എല്ലാം തന്നെ ബലം നൽകുന്നത് ഇതിനെ പെൽവിക്ക് ഫോർ മസിലുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പേശികളുടെ ബലക്ഷയമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്.

അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പേശികൾക്ക് ബലക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അടിപ്പിച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസവങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ WEIGHT കൂടിയ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുക അതുപോലെതന്നെ ഒരുപാട് നേരം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രസവം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ പേശികൾക്ക് ബലക്കുറവും ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് അതുപോലെതന്നെ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്തവരിൽ മസ മുറ നിന്നവരിലും ഓർമ്മയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലവും ഈ പേശികൾക്ക് ബലക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ചില തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.