ഇനിയും ഇതൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത്

ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് ഇടയിൽ നിന്ന് അവരുടെ അസുഖം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് മെസ്സേജ് കാണുബോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മെസ്സേജുകൾ imferbilty ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന കപ്പിൾസ് പോസിറ്റീവായി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അഞ്ചുവർഷം ആറുവർഷം എല്ലാം തന്നെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി അവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും.

   

ഉണ്ടാകാതെ ഉള്ള കപ്പിൾസ് കാണും മിക്കവാറും അവരെ കൺസീവ് ആയി ഡോക്ടർ പ്രഗ്നന്റായി എന്നു പറയുന്ന whatsapp മെസ്സേജുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് അവരെ അത്രയധികം എക്സൈസ്മെന്റിലാണ് മെസ്സേജുകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മെസേജുകൾ ആണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഈ വന്ധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.

പ്രെഗ്നന്റ് എന്താണ് ആ ഇരുന്നത് എന്റെ ആയില്ലേ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തില്ലേ ഈ സ്ഥലത്തെല്ലാം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ട് അവർ ഡോക്ടർമാർക്ക് സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു കളിയാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സംസാരം ഉണ്ടാകും ചില ആളുകൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തുതന്നെ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് വിഷമമാണ് ആരെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാം.

നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഉപദേശം ചോദിക്കാത്തതും കാലം നിങ്ങൾ അത് പറയാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യമാരെ എങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ അവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരിടുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കപ്പൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചുവർഷമായി ഞാൻ ഒരു പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷനിൽ പോലും പോയിട്ടില്ല കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടില്ല എൻഗേജ്മെന്റ് പോയിട്ടില്ല.

കാരണം ഈ ചോദ്യം നേരിടാനുള്ള മനശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ സങ്കടം വരുന്നു ഇതൊന്നും അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അപ്പോൾ ഗർഭധാരണം നടത്താത്തതിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം ദയവു ചെയ്തു ഒഴിവാക്കുക അവരുടെ ഫീലിംഗ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കരമാണ് അതിനുപുറമെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ആകുമ്പോൾ സഹിക്കാനായി കഴിയില്ല അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അത്രയധികം സന്തോഷത്തിലുണ്ടായിരിക്കുംഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.