നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകരാറിലാണ് ഈ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള ഹൃദയത്തെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം കവികളും കാമുകുമാരും ഹൃദയത്തെ പല അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും ഒരു പമ്പ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റിൽ 60 മുതൽ 100 വരെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാലായിരം തവണ ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഒരു ആയുസ്സിൽ 300 കോടിയിൽ അധികം ഇടവേളകളില്ലാതെ തന്നെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും.

   

ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്ന രക്തം ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ച് ഓക്സിജൻ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ശരീരത്തിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്നാൽ ഈ സങ്കോച വികാസത്തിന് ഹൃദയ ഭിത്തികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കോച വികാസനത്തിനെ ആണ് ഹാർട്ട്‌ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ നമുക്ക് പറയാം.

ഹാർട്ട് ഫീലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമല്ല നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പനിയും തലവേദനയും പലപ്പോഴും പല രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണമാകാം അതുപോലെതന്നെ ഹൃദയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രാഥമികമായ പല രോഗാവസ്ഥകളുടെയും അനന്തരഫലമായിട്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹാർട്ട് ഫലിയർ ചികിത്സാരീതികളും വളരെ വ്യത്യാസം തന്നെയുണ്ട് തിരിച്ചറിവുകളാണ്.

ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിനെ ചികിത്സയെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു ഇതിനെ ലക്ഷണങ്ങളോട് ചികിത്സിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ രോഗകാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഒരു രോഗിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും രോഗത്തിന്റെ ശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഹൃദയ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഹാർട്ട് faliur ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതും അതുപോലെതന്നെ സാധാരണമായിട്ടുള്ളതും കോറോണറി അർട്ടറി ഡിസീസ് ആണ് ഹൃദയ ധാമനിക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം മൂലം അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചതിനുശേഷം ഹൃദയത്തിന്റെ കോശങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് പേശികൾക്ക് തുടങ്ങിയ സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.