വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് പൂർണമായും മാറ്റാം

ചില സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന അവസരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ആതി കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദന കാലുകളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട നിന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കുറച്ച് സമയത്ത് നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നോർമലായി പോവുകയും ചെയ്യും ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് യൂറിക്കാസിഡിന്റെ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്.

   

എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂറിക്കാസിഡിന്റെ മരണവും അതുപോലെതന്നെ കഴിക്കാനായി സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളെയും കുറിച്ചും ആണ് എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഒരുപക്ഷേ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല ലേബുകൾ നമുക്ക് ഓഫറുകൾ എല്ലാം നൽകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല ആളുകളും ഇതിനൊരു ആറുമാസത്തിന് ഇടയിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് കമ്പ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോഡി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യും ആ ചെക്കപ്പിൽ നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ ഒന്നും.

വർദ്ധിച്ചു നിൽക്കുന്നതായി കാണും അല്ലെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിച്ചു നിന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രയാസം കണ്ടതിനുശേഷം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് അളവ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമുക്ക് വേദന വന്നത് കാരണം യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യൂറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്.

എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇത് സാധാരണ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ടുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ചില തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും പുറപ്പെടാത്ത സാഹചര്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഇതിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.