5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മുഴുവനായി പുറം തള്ളാം, വയറിലെ ഗ്യാസും പഴകിയ മലവും

ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ 90% ആളുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണയെങ്കിലും അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ് അസിഡി എന്തുണ്ട് പ്രശ്നം അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവരും ഇതിനായി ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്.

   

ഒരുപാട് ആളുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനുള്ള എല്ലാമുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദഹനം പ്രോപ്പറായി നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രായം ആരോഗ്യം എനർജി ലെവൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ദഹനത്തെ ബാധിക്കുന്നുമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദഹനം ഇൻ പ്രോപ്പറാകും പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത്.

ഒന്ന് അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ അക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേദനസംഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിറോയ്ഡുകൾ ആളുകളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആക്കിക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണിക് ഗ്യാസ്ത്രത്റ്റീസ് പറയുന്നത്.

ഒരുപാട് കാലത്തേക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമാശയത്തിന് ഭിത്തിയിൽ ബാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്രോണിക്ക് ബാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അനീമിയ സംഭവിക്കും ഇനി എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ വീടുകളിൽ കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന വയറിലുണ്ടാകുന്ന പുകച്ചിൽ അതുപോലെതന്നെ തോണ്ടയിൽ കാണുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെതന്നെ വായിൽ കാണുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇറിറ്റേഷൻസ് അതുപോലെതന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് കഫം പറഞ്ഞിട്ട ഛർദ്ദിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ചില ആളുകൾക്ക് പുളിച്ചത് കെട്ടിവനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.