ഈ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് മാറിക്കിട്ടും ശരീരത്തിൽ എവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും മാറിക്കിട്ടും

നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കാര്യമാണ് പ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് മുതലായവ വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആളുകൾ ഇത് വരുന്നത് ഏകദേശം കേരളത്തിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ 40 ശതമാനത്തിന് മേലെ ആളുകൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള വരാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം.

   

എന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതും നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും കാരണമെന്നു പറയുന്നത് രക്ത കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിലുള്ള വ്യാപ്തം നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വോളിയം കുറഞ്ഞു വരുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള.

അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എല്ലാം മറ്റാരെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ചുറ്റിലും ഉള്ള ബസലുകൾ അതായത് ഹൃദയം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാതിരിക്കുക അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിനു വേണ്ട ഹൃദയത്തിന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ഹാർട്ടറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ അഞ്ചാറ് റീസൺസ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള ഹെവി മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ രക്ത തൊഴിലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റും കാരണമാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന.

കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അണുബാധമായി തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എന്നുവച്ചാൽ എൽഡി കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.