ശരീരം കാലുകളിലും കൈകളിലും കാണിക്കുന്ന നിസ്സാരമാക്കല്ലേ ഈ ലക്ഷണം കാരണം

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാദങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാല സമയത്ത് വളരെ കോമൺ ആയതിനെ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് തൊലി ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതുപോലെതന്നെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ കളർ മാറി വരുന്ന അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സിൽവർ ആയിട്ടുള്ള കളർ പൊളിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും.

   

ചിലപ്പോൾ ഈ ഡെഡ് സ്കിൻ നോർമൽ സ്കിൻ എല്ലാം മുകളിൽ തൊലി പൊളിഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ചില ആളുകളിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാലിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും ഈ നഖങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ കാലിന് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളെയും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ.

എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മോസ്റൈസിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതി വരും ക്രീമുകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യും അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകളെ ബ്യൂട്ടി പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ ഇതു ഡെഡ് സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ കളയുന്നതും കൃത്യമായിട്ട് നഖം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്താലും ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാര്യം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കാലുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിയർത്തു വരുന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും വളരെ കോമൺ ആയി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.