ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കും, ഈ 4 ദിവസങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക

സൂര്യൻ കർക്കിടകം രാശിയിൽ ആയില്യം ഞാറ്റുവേലയിലാണ് ചന്ദ്രൻ ഏകാദശി വരെയുള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു രേവതി മുതൽ തിരുവാതിര വരെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ശനി കുംഭം രാശിയിൽ ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ വക്രതയിൽ തുടരുന്നു വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലും രാഹു അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിലും ആയി സഞ്ചരിക്കുന്നു ബുധനും ചൊവ്വയും ചിങ്ങം രാശിയിൽ പൂരം നാളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ ആഴ്ച തുടക്കത്തിൽ ചിങ്ങകൂറിനും.

   

തിങ്കൾ ചൊവ്വാം ദിവസങ്ങളിൽ കന്നികുറിനും ബുധനും വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ തുലാം കൂറിനും വെള്ളി ശനി വൃശ്ചികം കുറിനും ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരവരുടെ ജന്മനാശികളിൽ ഒന്നിന്റെ എട്ടാം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് രണ്ടേകാൽ ദിവസത്തെയാണ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് ഈ ഗ്രഹനിലകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരു നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വളരെയധികം ദോഷഫലങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം.

അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ട ദിവസങ്ങൾ ആണ് എന്ന് പറയാം അഥവാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ദോഷഫലങ്ങൾ വന്ന് ചേരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അശ്വതി ചൊവ്വയും ബുധനും അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ആകയാൽ സർവ്വത്ര ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ എല്ലാം.

സംഭവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കർണൻത പിൻവാങ്ങിയേക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കുടുംബ യാത്രകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം അല്ല എന്നുതന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപകടസാധ്യത വളരെ വളരെയധികം ആകുന്നു ശുക്രൻ്റെ വക്ര സ്ഥിതിയാ വാഹനം വീട് എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തടസ്സം ക്ലേശം എന്നിവ വന്നു ചേരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.