ഇതൊരു ഗ്ലാസ്‌ പതിവാക്കിയാൽ, എല്ലുകൾക്ക് ബലവും ആരോഗ്യവും നൽകും

നമ്മുടെ മുട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ മുട്ടുവേദന അത് കൈമുട്ടും കാൽമുട്ടും നമ്മുടെ ഹിപ്പിലെ ഉള്ള ജോയിന്റുകളും എല്ലാം വാതിലിലുള്ള വിചാഗിരി പോലെയാണ് ഈ വാതിലും ജനലുകളും എല്ലാം ഒരുപാട് നാളുകളിലേക്ക് അടച്ചുതന്നെ കിടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു തന്നെ കിടന്നാൽ അത് പിന്നെ അടയ്ക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തുറക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പിന്നെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് തുറക്കുകയും അടക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

   

എങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രീസ് എണ്ണയോ എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണമാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിലും ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുകയാണോ.

എന്തായാലും നിങ്ങൾ നടക്കുക ഇരിക്കുകയില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കിടപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റത് തറയിൽ ഒന്ന് ചമ്മറം പോലെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം ഒന്നും വേദന തോന്നുന്നിട്ടല്ലേ ഈ വേദന തോന്നുന്നത് എന്നിവരുടെ എല്ലുകളുടെ ബലക്ഷയം കൊണ്ടു ഇനി മുത്തുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു സൂചനയായിട്ടും ആയിരിക്കാം ഈ എല്ലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ.

മുട്ടുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന മിക്കവാറും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അസുഖകാരണം ഓർത്തിയോ അത്രറ്റീസ് എല്ലുകളുടെ ബലക്ഷയം ഈ എല്ലുകളുടെ അറ്റത്തുള്ള മസിലുകൾ ഷയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ഈ അസുഖത്തിൽ കണ്ടു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നടുവിന് മുട്ടുവിനും എല്ലാം പിടുത്തമാണ് മുട്ട ഒന്നും തന്നെ നിവരാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. https://youtu.be/qs1_0ebv0A8