കിടക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി മുഖത്തിന്റെ പ്രായം കുറക്കാൻ

നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ വളരെയധികം തിളക്കതൊട് കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചില കുട്ടികളിലാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ 20 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിലാണ് എങ്കിലും അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 30 വയസ്സ് 40 വയസ്സും എല്ലാം തോന്നിക്കും അതുപോലെതന്നെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുളിവുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്നത്തെ വിചാരിച്ചാലും അവർ വളരെ ചെറുപ്പം ആയിരിക്കും.

   

അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം വളരെയധികം ചെറുപ്പതോട് കൂടി വളരെയധികം തിളക്കത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുഖം ചുളിവുകൾ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ തേജസ് എല്ലാം പോകുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കാം അത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അംക്സിറ്റി അമിതമായിട്ട് സ്ട്രെസ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി അതുകാരണം.

നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് പ്രായം കൂടുതലായി തോന്നിക്കും നമ്മുടെ മുഖത്ത് അതുപോലെതന്നെ ഉറക്ക കുറവുള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ മുഖം കറുപ്പാണ് എങ്കിലും മുഖത്തുരു തേജസ് ഇല്ലാത്തത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നിക്കും അതുപോലെതന്നെ ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ധാരാളം ആയിട്ട് ഓയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ.

അപ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അത് കാണിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ള ഡയറ്റ് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ തടിയെല്ലാം കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള കൊഴുപ്പും പ്രോട്ടീനും എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒന്നു തൂങ്ങാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചുളിവ് വീഴാൻ കാരണമാകും ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഡയറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്ടീനും ഒന്നും നിർത്താനായി പാടുള്ളതല്ല നമ്മൾ നിർത്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊഴുപ്പും പ്രോട്ടീനും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം തൂങ്ങുകയും മുഖത്ത് ചുളിവുകൾ വരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.