എത്ര കൂടെ കൊളസ്ട്രോളും ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാം

കൊളസ്ട്രോൾ വേരോടെ മാറ്റുന്ന ഒറ്റമൂലികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നത് അപകടകരമാണ്. ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആയി അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന കൊഴുപ്പ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ധമനികളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വ്യായാമക്കുറവ് ജീവിതശൈലി എന്നിവയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം. ശരീരത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്.

നല്ല കൊളസ്ട്രോളും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും. ഇതിൽ പൊട്ട കൊളസ്ട്രോളിൻറെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അമിതമായ തടിയും കുടവയറും ഉള്ള ആളുകളിൽ ആണ് കൂടുതലായും കൊളസ്ട്രോൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അമിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൊഴുപ്പാണ് അടി വയറിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഒറ്റമൂലികൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *