ആസ്മയ്ക്ക് ഇനി മീൻ വിഴുങ്ങേണ്ട ഇതു മതി

ആസ്മ ഉള്ളവർ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഉപ്പു കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൽ നീരും പിരിമുറുക്കവും കൂട്ടുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് അളവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ഉരുളന്കിഴങ് ചിപ്പസിലും മറ്റും വറപൊരി കളിലൂടെയും കൂടുതൽ ഉപ്പ് ശരീരത്തിലെത്തുന്നു. ഉണക്ക പഴങ്ങളും എണ്ണയിൽ വറുത്തതും കഴിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. സൾഫേറ്റ് കൾ പ്രസിർവേറ്റുകളാണ്. ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ അച്ചാർ ശീതീകരിച്ച ചെമ്മീൻ കടകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വൈൻ ഇവയെല്ലാം ശ്വാസകോശത്തിൻറെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ല.

അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സാധാരണയായി അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ പശുവിൻപാൽ ഗോതമ്പ് മുട്ട ചെമ്മീൻ കൊഞ്ച് പോലെ തോടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ നിലക്കടല സോയാബീൻ കടൽ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആസ്മ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *