ഷുഗറും കൊളെസ്ട്രോളും ജീവിതത്തിൽ വരികയില്ല ഈ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി

സ്ഥിരമായിട്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി തന്നെ കുക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാറുണ്ട് ഏതു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏതു രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നല്ലത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെസ്റ്റിന് രീതികൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടറുടെ ഭക്ഷണരീതി എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ ജീവിതശൈലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം ഫുൾ ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് കഴിക്കുന്നത്.

   

എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഫുൾ ആയിട്ടാണോ ഏതെല്ലാം സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി തന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറുടെ രീതി എന്താണ് ചില ടിപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ പറയാറുണ്ട് പല വീഡിയോകളിൽ പലതായിട്ടു ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയിൽ പൊതുവായിട്ട് ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളാണ്.

നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കില്ല ഞാനൊരു മോണിംഗ് പേഴ്സൺ അല്ലാം ആറു മണി ആക്കാതെ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കില്ല ആറുമണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോമൂന്നോ പ്രാവശ്യം തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം എല്ലാം തിളപ്പിച്ച് വെള്ളമാണ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നു എന്നു ഉള്ളൂർ നോർമൽ.

വെള്ളമാണെങ്കിൽ നോർമൽ സാധാരണ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടുമൂന്നാം ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വന്നതിനുശേഷം പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസിന്റെ കുക്കുംബർ ജ്യൂസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് കുക്കുമ്പർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് തൊലി എല്ലാം ചെത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ജ്യൂസ് ആക്കുന്നു അതിന്റെ ഫൈബർ അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ അത് അരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫൈബർ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.