ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 4 കിലോ വരെ കുറക്കാം, രാത്രി ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി!

നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പേഷ്യൻസും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ചു ദൂരം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാതെ കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അധികം സമയം നിൽക്കാനായി കഴിയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അമിതവണ്ണം കൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്താണ് അമിതവണ്ണം ഇതെങ്ങനെയെല്ലാം.

   

വരാം ഇത് ആരേലും എല്ലാം വരാം എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് വെച്ചു മാത്രമല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഹൈറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബി എം ഐ ബോഡിമാസിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂചിക വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് അമിതമായിട്ട് വണ്ണം ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം വെയിറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം.

ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈടി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതു വച്ചിട്ടാണ് ബോഡിമാസ് ഇൻഡക്സ് ഈ സൂചി വച്ചിട്ടാണ് ഒരാളുടെ വണ്ണം കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് 18 മുതൽ 25 വരെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ലെവൽ ആയിട്ടാണ് 18ൽ താഴെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അണ്ടർ വെയിറ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ 25 നു മുകളിലാണ് 25 മുതൽ 30 വരെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവർ വെയിറ്റ് അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.

അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി 30 മുതൽ 408 ക്ലാസ്സുകൾ ആയിട്ട് അമിതത്തെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ്സ് two ക്ലാസ്സ് ത്രീ ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അമിതവണ്ണത്തിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അമിതവണ്ണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്റോ ജീനിയസും എക്സ്ജീനിയസും ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഇപ്പോൾ അമിതമായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാനായി അധികം പാടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.