നെഞ്ച് എരിച്ചില്‍ വയറ് എരിച്ചില്‍ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സ്പൂണ്‍ കഴിച്ചാല്‍!

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നെഞ്ചരിച്ചിലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇടയിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നെഞ്ചരിച്ചൽ നെഞ്ചിലെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പലതും പറയാറുണ്ട് ഗ്യാസ് ആണ് വയറു വീർത്തു വരുന്നു നെഞ്ചിലേക്ക് കയറി വരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് നെഞ്ചരിച്ചിൽ നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്നുപറയുമ്പോൾ സാധാരണയായി നമുക്ക് അന്നദാനത്തിൽ വ്രണങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ്.

   

നമുക്ക് നെഞ്ചിരിച്ച സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ കിടക്കുന്ന ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ നെഞ്ചിലേക്ക് കയറി വന്നുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി അവിടെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതു വളരെ ചെറുതായിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ചില ഭക്ഷണങ്ങളുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ചില ആളുകൾക്ക്.

ഇത് സ്ഥിരമായി തന്നെ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇത് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകും ഇത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടുനിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നനാളം ചുരുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറയും ഭക്ഷണം ഇറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ പേപ്പറ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറയും.

അതായത് ഇത് അന്നനാളത്തിന്റെ അടിഭാഗം ചുരുങ്ങിയത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരും അതുകൂടാതെ ഇതിനുമുകളിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഇത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/Ah55FoGuqCU