കൈയ്യിൽ ധനം വരാൻ പോകുന്നു, നല്ല സമയം തെളിഞ്ഞു!

വീടുകളിൽ അനേകം പുഷ്പങ്ങളും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെടികളും നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ആകുന്ന വീടിന്റെ മനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം കൂടുതലായി തന്നെ പലരും ചെയ്യുന്നത് വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിലനിർത്തുന്നതിനും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിർത്തുന്നതിനും വീടുകളിൽ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തുന്ന വാസ്തുപരമായി തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള.

   

ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികളാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ നട്ടു വളർത്തുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില ചെടികൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തന്നെ ചെയ്താലും വീടുകളിൽ വളരണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവ പൂവ് ഇടണമെന്നില്ല ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സമയദോഷം കാരണമാകുന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ നല്ല കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി മാത്രം ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ വളരുകയും.

അവ പൂവിടുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഈ ചെടികളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ശംഖുപുഷ്പം നൽകുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയാം നിത്യവും ചെയ്തു പോകുന്ന വിശേഷകരമായിട്ടുള്ള പൂജകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പേരും നക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ത് ആവശ്യത്തിനായിട്ടാണ്.

പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യം കൂടി എഴുതുവാനായി ശ്രമിക്കുക ശങ്കു പുഷ്പത്തെ ചക്രാചാര്യരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം ചങ്കുപുഷ്പം രണ്ടു നിറങ്ങളിൽ ഉണ്ട് വെള്ളയും നീലയും ഇതിൽ നീല ശങ്കുപുഷ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.