തൈറോയ്ഡ് കാൻസർ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ 6 വഴികൾ

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് തൈറോയ്ഡിലെ മുഴകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കണമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ രോഗിയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.

   

ഈ മുഴകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അതുപോലെതന്നെ എല്ലാ മുഴകളും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള തൈറോയ്ഡ് മുഴകളും ക്യാൻസർ ആണോ ഇതിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ആണ് ഉള്ളത് ഏതെല്ലാം മുഴകളാണ് പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായി വരുന്നത്.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് വളരെ കോമൺ ആയി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ റോഡിൽ ചെന്നു ഒരു 100 ആളുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു 30 നാൾ എങ്കിലും ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അകത്തുള്ള മുഴകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായി സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആദ്യം എന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി കഴുത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ചിത്രശലഭത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല രോഗികൾക്കും ഉള്ള ആദ്യത്തെ സംശയം പല രോഗികൾക്കും തൈറോയ്ഡ് രോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പലപേഷൻസും പറയുന്നത് ഞാൻ രക്തത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.