ശരീരം ഏറ്റവും ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണം ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോകലേ ഗർഭാശയ കാൻസർ

ഇന്ന് നമുക്ക് ഗർഭപാത്ര കാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഗർഭപാത്ര കാൻസർ എന്നുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നടുക്ക് ഒരു യൂട്രസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ആയിട്ട് ഫെലോബിൻ ട്യൂബ് ഗർഭപാത്രവും വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ മുഖം സർവ്വേ കാൻസർ അപ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്യാൻസർ ആണ്.

   

എൻഡോമെട്രിക്കൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്ര കാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഗർഭപാത്ര കാൻസറും കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് 50 മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മാസക്കുളി നിന്ന് സ്ത്രീകളിൽ ആണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മാഷ് അതിനുശേഷമുള്ള ബ്ലീഡിങ് എന്നതിന് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് 50 വയസ്സിന് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കാണ്.

പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാസക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 50 വയസ്സിനോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് അമ്പതിനു മുകളിലുള്ള മാസം കുളി നിന്ന് ശേഷമുള്ള ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ഈ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പീരിയഡ് സമയത്ത് ഒരു അഞ്ചാറു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബ്ലീഡിങ് ആകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൽ സ്പോട്ടി പോലെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന് ഡിസ്ചാർജ് ചുവപ്പ് നിറം ആകണമെന്നില്ല.

ചിലപ്പോൾ അതിന് വെള്ളപോലത്തെ കളർ ആയിരിക്കും ചുമപ്പ് കലർന്നിട്ടുള്ള വെള്ളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കാം ഇത് ഒരുപാട് നേരം നിന്നതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടി എല്ലാം ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്ലഡ് പോയി അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് വന്നു അത് നിന്നു പിന്നെ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.