എന്ത് കഴിച്ചാലും തടിക്കില്ല വണ്ണവും കൊളസ്ട്രോളും കുറയും

ഇന്ന് ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് കുറിച്ചു പറയാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു മിക്ക ആളുകളും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോളിന് ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും രോഗികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ.

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനം തന്നെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വിറ്റാമിനുകളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആകിരണത്തിനും കൊളസ്ട്രോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഏതാണ്ട് ശരീരം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനും പുറമേയായി.

ആഹാരത്തിൽ കൂടി കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നോർമലിനേക്കാൾ ഏറ്റ കുറിച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് രക്ത കുഴലുകളിൽ ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലിലൂടെ ഒരുവിധത്തിൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പാരമ്പര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ.

നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരുവിധത്തിൽ പരിഹരിക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആഹാരത്തിലൂടെ ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്രധാനമായിട്ടും ട്രൈഗൾസറൈഡ് കൂടുതലുള്ളവർ പ്രധാനമായിട്ടും അന്നജം കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക ചോർ ചപ്പാത്തി ഉരുളൻ കിഴങ്ങ് അതുപോലെതന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാഞ്ഞി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/DqKdn5-p8AU