ഷുഗർ കുത്തനെ കുറക്കാനും, 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പോലും തിമിരം അടുത്തുവരില്ല ഇത് മാത്രം മതി

നമ്മുടെ കണ്ണിന് ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് തിമിരം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം ഇതിൽ തിമിരം ബാധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പോംവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെൻസ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെയാണ് എത്രയോ അധികം ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സരീതി തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷേ ഇത് കാരണം.

   

വരുന്ന സൈഡ് എഫക്ട് കണ്ണ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ ഒരു നനവ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇത് കാരണം വരുന്ന ഇൻഫ്ളമേഷനുകൾ നീർക്കെട്ടുകൾ വളരെ ചെറിയ നാഡികളെ കട്ട് ചെയ്തത് കാരണം കണ്ണ് ജിമാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ gowth ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന കൂടുതലും കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.

പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് തടയായം ഇതെങ്ങനെ വരാതെ നമുക്ക് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം അതുപോലെതന്നെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതൊരു ഏർലി സ്റ്റേജിലാണ് എങ്കിൽ ചെറിയൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ണിന് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കതിന് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഇതിന്റെ ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് 30% ജനിതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള 70 ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾ ശരിയല്ലാത്തതു കാരണം വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് വരുന്ന ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം ലെൻസ് എന്നു പറയുന്നത് എത്രയോ യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.