ഒരു ദിവസത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടതെല്ലാം നടക്കും ഇത് തലയിണയുടെ അടിയിൽ വച്ച് ഉറങ്ങിയാൽ മതി

നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണി കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഐശ്വര്യവും വർധിക്കുന്നു ആ ദിവസം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ യാതൊരു രീതിയിലും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതിരിക്കുവാനും ശകുനത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിണയുടെ അടിയിൽ വില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ.

   

നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വെച്ചങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്ന എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എല്ലാ എത്രയിലും നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നേരത്ത് തലയിണയുടെ അടിയിൽ നാരങ്ങ എടുത്തുവയ്ക്കുക ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചതിനുശേഷം പാടുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ എടുത്തു വച്ചതിനുശേഷം.

മൂന്ന് ദിവസം ഇതുപോലെ ആവർത്തിക്കണം അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ചയും നമ്മുടെ വീടിനു മുൻഭാഗത്ത് ഒരു നാരങ്ങാ അവിടെ വച്ചതിനുശേഷം ഒരു ഈർക്കിളിൽ കോർത്ത് ദൂരേക്ക് അനുവദിച്ചറിയുക നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം മാറുന്നതിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൃഷ്ടി ദോഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും അതായത് ഒരു നാരങ്ങ എടുക്കുക അത് കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം.

നമ്മുടെ തലയിണയുടെ അടിയിലേക്ക് വയ്ക്കുക മൂന്ന് ദിവസം ഇതുപോലെ അപ്പോൾ മൂന്ന് നാരങ്ങ ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് നാരങ്ങ മുൻഭാഗത്ത് ഞായറാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച വെച്ചതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.