ഇങ്ങനെ കോഴിമുട്ട കഴിച്ചാൽ ചീത്തയായ കൊളെസ്ട്രോളും ഷുഗറും തനിയെ പുറത്തു വരും

ഡോക്ടർ വീഡിയോയിൽ മുട്ടയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ആയി സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്താണ് മുട്ടയുടെ അംബാസിഡർ ആണോ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് അല്ല മുട്ടയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാലും എന്താണ് മുട്ടയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്ര കാലം പഠിച്ചത് ശീലിച്ചത് മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി മഞ്ഞ കുരു എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് വളരെ ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ള പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരു കഴിക്കാറില്ല എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പേടി മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കഴിക്കാനായി സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതെല്ലാം.

തന്നെ വളരെ പേടിയോടുകൂടി ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയമുണ്ടാകും നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മുട്ട കഴിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും മുട്ട ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രശ്നക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരം റിസർച്ചുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിനെ വർധിപ്പിക്കുന്നു.

ഹാർട്ട്‌ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹാർട്ട്‌ അറ്റാക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പല രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ വരുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ടാണ് മുട്ടയെ കുറിച്ചും എണ്ണയെ കുറിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപവാദം നേരായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയല്ല തെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.