ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കാൻസർ സാധ്യത മൂക്കിൽ

ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് മൂക്കിന് അകത്ത് കാണുന്ന ദശകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയുള്ള ദശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്താണെന്ന് ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമല്ലോ മൂക്കിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ദശകൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാൻസറിനുള്ളതായിരിക്കും കൂടുതൽ ദശകളും പേടിക്കേണ്ട ദശ തോന്നാറില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത്.

   

നഴ്സിംഗ് പോളിംഗ് നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അലർച്ചി എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലെ പൊടികളോട് അലർജി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലിനോട് അലർച്ചി ഇത് നമുക്ക് കോമൺ ആയി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത് വർദ്ധിച്ചുവന്ന അലർജിയുടെ ചികിത്സ ചെയ്യാതെ നീർക്കെട്ട്.

വരുന്നതിനെ വർഷങ്ങളോളം വർദ്ധിച്ചു വന്നു ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദശയാണ് ഈ നഴ്സിംഗ് പോളിംഗ് പ്രധാനമായും വേണ്ട തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമതായി രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന എക്ക്ബോർഡ് പോയൽ എന്ന് പറയും വലിയ ഒരു പേരാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത് ആയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം കാണുന്ന വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ദശ ഈ രണ്ടിന്റെയും കാരണം മുഴുവനായിട്ട് വ്യത്യസ്തമുള്ളതാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത്.

എനർജി കൂടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് കഫക്കെട്ട് നീർക്കെട്ട് എല്ലാം വർദ്ധിച്ച് മൂക്കിന് നകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ നീർക്കെട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അതു രണ്ടു സൈഡിലും ബാധിച്ച് മൂക്കടപ്പ് മൂക്കൊലിപ്പ് സ്മെൽ വരാതിരിക്കുകയും അതുമാത്രമല്ല തലവേദനയും കെട്ടി കിടക്കുന്ന കഫം പുറത്തേക്ക് വരാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വരാംക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.