ഒരു രാത്രികൊണ്ട്‌ ഒരുപാട് കാലമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുട്ടുവേദന മാറി

മുട്ട് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണവും ആഹാരവും ശൈലിയും വ്യായാമവും ചികിത്സയും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ എക്സസൈസ് മുട്ട് വേദനയ്ക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നു പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് കമന്റ്‌ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി ഓരോ വീഡിയോയും ആളുകൾ പോസ്റ്റ് മാറ്റിയെടുക്കുകയും അതിനുള്ള സജഷൻസ് ചോദിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് സീരിയസായി കാണുകയും ചെയ്തു.

   

എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓരോ വീഡിയോകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമാവധി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുകയും അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നിന്നും രോഗത്തിൽനിന്ന് മോചനം നേടുകയും അസുഖമുള്ളവർക്ക് അല്പം ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയുകയും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മൂലം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായി കഴിയുകയും ചെയ്താൽ.

ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള അനുഭവസമ്പത്ത് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും മറ്റെല്ലാം പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ചെയ്താലും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും എല്ലാം കണ്ടു നെഗറ്റീവ് പറയുന്നവരുണ്ട് കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം മാറുവാനും വീട്ടിലിരുന്നു.

കൊണ്ട് തന്നെ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ആണ് ആശുപത്രിയിൽ അല്ല രോഗം മാറേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലികളിലും ആണ് ഒരു സന്ദേശത്തിന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/2nsxgww-zGY