എത്ര മെലിഞ്ഞവർക്കും ഇനി തടി വയ്ക്കാം

ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തടി കുറയ്ക്കാൻ ആണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം എങ്ങനെ ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. പഠിച്ചപണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ടും ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്ന നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. ഇക്കൂട്ടർ പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിച്ച ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചു വണ്ണം വെപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കുടുംബപശ്ചാത്തലവും തുടർന്നുള്ള ആഹാരരീതിയും എന്നിവയാണ് ചിലരിൽ ശരീരവണ്ണം വെക്കാതിരിക്കാനുളളകാരണങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള വണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ടിപ്പിൽ കുക്കുമ്പറും ഈത്തപ്പഴവും ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്.

ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തടി വർദ്ധിപ്പിക്കാം. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈത്തപ്പഴവും കുക്കുമ്പറും നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നിവയൊക്കെ അറിയുന്നതിനായും അതേപോലെ തടിവെക്കാനുള്ള മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

One group of people are thinking about how to gain weight if they are struggling to lose weight. There are a good number of people who have learned eighteen but are unable to gain weight. These people have tried a variety of medicines that cause serious health problems.

We can eat natural things in our home and keep it fat. Some people have a family background and a follow-up diet. Let’s see how to make a healthy weight. In the first tip, we use cucumber and dates to tell you what to gain weight. With this technique, we can increase weight in a month. You should watch this video to know how to do it and how to include dates and cucumber in our diet and other ways to keep fat. …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *