ഇനി പേടിക്കണ്ട തിരിച്ചു വരാത്ത വിധം യൂറിക് ആസിഡും വേദനയും മാറ്റിയെടുക്കാം

ഇന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെക്ക് ഒന്നാണ് യൂറിക്കാസിഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഒറ്റമൂലികളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് യൂറിക്കാസിഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായി പ്യൂരിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്.

സാധാരണ ഇത് നമ്മുടെ കിഡ്നി തന്നെ പുറന്തള്ളും പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും പുറന്തല്ലാതെ ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സാധാരണ പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുതലായും കാണാറുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി അനുസരിച്ച് ഒരു 3.5 തൊട്ട് 7.5 വരെ ആണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്.

എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഇത് സെക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ അത് 5.9 എന്നുള്ള ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ സന്ധികളിൽ വേദന ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം കാണാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് മൂലം എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കറിയാനായി സാധിക്കും.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണ്ടത്തെ ആളുകൾക്ക് പറയാറുണ്ട് യൂറിക്കാസിഡ് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഹാരക്രമങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് മീറ്റും എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://www.youtube.com/watch?v=GQUOhRf7wu8