ആയുസ്സിൽ തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല തൈറോയ്ഡ് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാം

ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഈ ഗ്രന്ഥി ബട്ടർഫ്ലൈ യുടെ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പല ഭാഗങ്ങളിലും ചില ആളുകൾക്ക് ശരീര ഭാരം വർദ്ധിക്കുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം.

എങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് രീതിയിൽ ചിലർക്ക് ഭയങ്കരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഭയങ്കരമായി ഉണ്ടാകുന്ന പടപടപ്പ് ആളുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ദേഹമാസകാലം ഉണ്ടാവുന്ന വേദന ദുർമതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുടികൊഴിച്ചിൽ പലവിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ പാറിപ്പറഞ്ഞ നടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ തൈറോയ്ഡി ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും അസുഖങ്ങളും.

എല്ലാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൈറോയ്ഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഈ ടെസ്റ്റുകളിൽ ഉള്ള ആന്റി ബോഡി സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഒരു ടെസ്റ്റിലും ഒരു കുഴപ്പവും കാണിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര വലിയ മുഴ ആയിട്ട് ബ്ലീഡ് ടെസ്റ്റിൽ എല്ലാം തന്നെ നോർമലാണ് ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞത്സം ഒരു ഉമ്മ നല്ല തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി രീതിയിൽ തന്നെ വീർത്തു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭയങ്കരമായി ചുമയും ശ്വാസംമുട്ടിലെ നെഞ്ചുവേദനയുമെന്ന് എന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സർ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴേക്കും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഭാഗം ദോശ കോശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/H6o_g8dRvl0