ശരീരത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേദനകളെയും പമ്പ കടത്താൻ ഇതു മതി

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിൽ ഉള്ള വേദനകളെ കൈമുട്ട് വേദന കാൽമുട്ട് വേദന ജോയിൻറ് വേദന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചു നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ആണ്. അതിൻറെ അളവ് കൃത്യമായി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്.

ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം കഴുകി എടുക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് കരിക്കിൻ വെള്ളം ആണ്. തേങ്ങവെള്ളം അതുപോലെ മറ്റുള്ള വെള്ളങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു പാത്രം എടുത്തതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനായി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത ശേഷം കരിക്കിൻ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

The pains that occur in our body are elbow pain, knee pain joint pain, as well as the pain in the joint, and when we walk a little, feel better breathing. If you are a person with all these problems, you should watch this video. In today’s video, we show you the best solutions for all of these. For that we need garlic first. The amount is accurately shown in the video. It should be washed after peeling properly. Next, we need coconut water. Never use coconut water as well as other water. Let’s see how it is prepared. After taking a bowl, put the garlic we have taken in it and pour the coconut water into it. Now it is important that you watch this video in full to see how this mixture is made.

Leave A Reply

Your email address will not be published.