സ്ത്രീകൾ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള രോമം വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം

സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വിഷമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അമിതമായിട്ട് കാണുന്ന രോമം വളർച്ച എന്നത് ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈയൊരു പ്രശ്നം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ ചെറുതായിട്ട് നോർമലിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവായി രോമം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നത് അണ് ധാരണ എങ്കിൽ പുരുഷന്മാരിൽ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിലും വളരെ കട്ടി രോമങ്ങൾ വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് മീശയിലായാലും താടിഭാഗത്തായാലും അതുപോലെതന്നെ നെഞ്ചിലും സ്ത്രീകളിൽ മുൻഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി രോമങ്ങളിൽ കട്ടി കൂടുതലായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള രോമങ്ങൾ എന്ന് അണ് ഇതിനെ sirnotisam ഇംഗ്ലീഷ് ടൈമിൽ പറയുക.

എന്താണ് അമിതമായിട്ടുള്ള രോമ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി തന്നെയാണ് കേറ്റും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടും കൂടുതൽ ഇഷ്ടത്തോടെയും കഴിക്കുന്ന ഒരു ജുഗഫുഡ് ആണ് സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം കൂടുന്നതിന് ഒരു കാരണമായി കാണുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന ഹോർമോണിന്റെ അളവ് വളരെയധികം സ്ത്രീകളിൽ കൂടുകയാണ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിസി ഓ സ്  എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം സ്ത്രീകളിൽ ജീവിതരീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് അമിതമായി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അൻട്രജൻ എന്നുള്ള ഒരു ഹോർമോണിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസരം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെ  കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.