അടിവയറിന്റെ താഴെയും കാലിന്റെ ഈ ഭാഗത്തും എപ്പോഴെങ്കിലും വേദന വന്നിട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് വേദനയെ കുറിച്ചാണ് ആർക്കും വേണ്ട എന്നു തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണ് ഇത് വേദന നമുക്ക് പലരീതിയിൽ പലഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മനുഷ്യന് സംബന്ധിച്ച് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ആളുകളും പറയാറുണ്ട് വേദന ഇല്ലാതെ മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അവസാനം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു മരണം ലഭിച്ചാൽ വളരെയേറെ നന്നായിരുന്നു വേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെയധികം പേടിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വേദനയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ചില കണ്ണികൾ ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിച്ചിട്ടില്ല തലച്ചോറും സുഷുമുന നാഡിയും അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള ഞരമ്പുകളും പല വിധത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെൻസേഷനാണ് വേദന എന്ന് പറയുന്നത്.

പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാം ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻറെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് വേദന എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കടുത്ത നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാം ഈ ഹൃദയത്തിൻറെ ഏതു ഭാഗമാണ് അണ് ഞരമ്പുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഞരമ്പുകൾ മറ്റു എവിടേക്കെങ്കിലും എല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ സഞ്ചാര ഭാഗങ്ങളിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായി നെഞ്ചിന്റെ വേദന ഇടതു കൈകളിൽ ഇതിനെ ക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.