ഷുഗർ വേരോടെ കളയാനും ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കുവാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യു

എന്താണ് ഡയബറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ നൂറിൽ താഴെയും ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം 140 ന് താഴെയും ആയിരിക്കണം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ സത്യമായ ഒരു മരുന്നിന് കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്.

നമുക്ക് ഇതിനായി ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് കോവയ്ക്ക ആണ്. ഒരുപാട് ഔഷധഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് കോവയ്ക്ക. കോവയ്ക്ക അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതിദത്തമായ നല്ലൊരു ഇൻസുലിൻ എന്നാണ്. ഒരു പ്രമേഹരോഗി ദിവസവും 100 ഗ്രാം കോവയ്ക്ക കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഷുഗർ ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ വന്ന ഷുഗർ വേരോടെ കളയുന്നതിനുള്ള ഈ മിശ്രിതം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

What is diabetics or diabetes. Diabetes is a condition where the sugar levels in our body are increasing. Normally, our blood sugar levels should be less than 100 before meals and below 140 after meals. Today we are going to introduce you here to talk about a very true medicine that people with diabetes can do at home.

We need kovai for this first. Kovaiis a food that has many medicinal properties. Kovaya is known as a natural insulin. A diabetic is said to have 100 g of coconua daily. You should watch this video to see how this mixture is made to root out the sugar that has come up again.

Leave A Reply

Your email address will not be published.