ഉടനെ തന്നെ പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം പാമ്പുകടി പാമ്പുകടിയേറ്റ രോഗിയെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം എല്ലാവർക്കും സംശയമുള്ള ഭാഗമാണത് എങ്ങനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് പാമ്പുകടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പേടിക്കും ഈ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അടുത്തുള്ള ആള് ആദ്യമേ തന്നെ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാമ്പ് വിഷമുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം ചില ആളുകൾ അത് തിരിച്ചറിയും ഇത് വിഷമുള്ള പാമ്പാണ് ഇത് ചേരയാണ് വിഷമില്ലാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും.

സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തീർച്ചയായും വിഷമ്പായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയെ പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരും പേടിപ്പിക്കാതെ ആയിട്ട് ആ വ്യക്തി പേടിക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പേടിക്കുമ്പോൾ ആർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ കൂടും അപ്പോൾ ഈ വിഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളിലോട്ടു കയറും ആദ്യം പേടിക്കാതിരിക്കുക അടുത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുക കടിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആദ്യം പറയുക പേടിക്കേണ്ട ഇത് സാധാരണ നീർക്കോലിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.