ആന്‍ജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ കണ്ടോളൂ

കൂട്ടുകാരെല്ലാം സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നുള്ളത് അധികമാളുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയത് ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് എന്താണ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്താണ് എൻജിയോഗ്രാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സർവ്വസാധാരണമായി കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അനിജിയോ ഗ്രാം, ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആണിത് എന്താണ് ആൻജിയോഗ്രാം എന്താണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്താണിത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പൈപ്പിന് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും.

അതായത് ഒരു നമുക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്താനായി ആയി സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ പോലെ തന്നെയാണ് ഹാർട്ട്‌ ൽ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഹാർട്ട് മസിലുകൾക്ക് വേണ്ട രക്തം എത്താതെ ആകുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് അഞ്ച് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ പുകവലി ഇനിയുള്ളത് വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിരളമായി ഹാർട്ടന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക്‌ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ബ്ലോക്ക്‌ സംബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയമായി ബന്ധം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല തല കാല് നിലയ്ക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകളാണ് എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.