ആമാശയ ക്യാൻസറിന്റെ തുടക്കം ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് കയറുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇത് പലരും പലപ്പോഴായി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ വളരെ നിസ്സാരമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഈ അസുഖത്തിൽ കാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത കുറച്ചു നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ ഗ്യാസ്ട്രബിളും ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസറും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അഥവാ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ആസിഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു സന്തുലിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കാറുള്ളത് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ആസിഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുകയും ഇതു കാരണം ആശയത്തിന്റെ തൊലികളിൽ വ്രണം ഉണ്ടാവുകയും.

ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആകാംക്ഷ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായി സ്ട്രസ്സ് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ പുകവലി സ്ഥിരമായി പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് മദ്യപാനം ശീലമുള്ളവർക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള അൾസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഒരു അണു തമാശയത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത് കൂടെ കൂടെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് വേദനസംഹാരികൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.