ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് ഗ്ലിസറിൻ വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസം പുരട്ടിയാൽ

നമ്മളീ സിറം അതുപോലെ ക്രീമുകൾ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഗ്ലിസറിൻ ഗ്ലിസറിൻ പല സാധനങ്ങളും സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഗ്ലിസറിന് അകത്ത് കൈവിഷം തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും അധികം ഗ്ലിസറിൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഗ്ലിസറിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും കൂടുതലായി പറയാതെ ഇരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആയി പോകുന്നത്.

   

ഗ്ലിസറിൻ പ്രധാന ചേരുവിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെമഡിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഗ്ലിസറിൻ സത്യത്തിൽ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ അത് എന്തുതന്നെയായാലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആകാത്ത സ്കിന്നിന് വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് സ്കിന്നിലെ ഡെഡ് സ്കിൻ മോരിച്ചൽ എന്നിവയെല്ലാം മാറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ വാട്ടർ ബാലൻസ് ശരിയായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് ഗ്ലിസറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ അത് ഏതു ഭാഗത്തെ സ്കിൻ ആയാലും നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും ഇത് ഒന്നും പോരാത്തതിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.