പ്രായപൂർത്തി ആയവർ മാത്രം കാണുക ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്വയംഭോഗം ചെയ്ത് അവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വയംഭോഗം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ഇത് ഒരു എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അത് കൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായവർ മാത്രം കാണുക അപ്പോൾ സ്വയംഭോഗം അവർക്കും അറിയാം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗീത സൗന്ദര്യത്തിന് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പങ്കാളിയില്ലാതെ തന്നെ സ്വയം ലൈംഗികാവയവങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് ഹാപ്പിനസ് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ സ്വയം ഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയം ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മുഖക്കുരു കൂടുതലായി വരുന്നത് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആണ്.

എന്നുള്ളത് പോലെ എപ്പോഴും വീക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആളോട് പറയും സ്വയംഭോഗം കൂടുതലായിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എന്താണ് അകത്തുള്ള റിയൽ സത്യം കാരണം മോഡേൺ സയൻസ് എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത് കാരണം മതം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം വലിയൊരു പാപമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ശരിയുണ്ടോ എങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആരും തന്നെ സ്വയംഭോഗത്തിന് മിത്തുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എല്ലാം മാറി പോവുകയുള്ളൂ നിർമ്മാണ തവണ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എത്രയോ ഒരു തുള്ളി രക്തങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്പ്രം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.