കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ഇതാ ഒരു എളുപ്പവഴി

ഇവിടെ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ മിക്ക ആളുകളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോളിനെ ആഹാരനിയന്ത്രണം ആവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴായി രോഗികൾ ചോദിച്ചു എന്ന് ഒരു സംശയങ്ങളാണ് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ് ട്രോൾ എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനാവശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ മുടി ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഹോർമോൺ ഇന്റെ ഉൽപാദനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിന് ആഗിരണ ത്തിനും എല്ലാം തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗവും ആദ്യം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതിനുപുറമേ ആഹാരത്തിൽ നിന്നും കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നു.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നോർമൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ അളവ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുബോൾ ആണ് ഇതൊരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ആയിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പാരമ്പര്യം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ കൊളസ്ട്രോൾ  രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആഹാരത്തിൽ കൂടി ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണം സാധനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ചോറ് പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ ഇവയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം  ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.