ഈ നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത് വയറ്റിലെ ക്യാൻസർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ

എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാൻസർ വരുമോ ഞാനാദെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പക്ഷേ കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകിയാൽ നമുക്ക് ഭൂരിഭാഗം ക്യാൻസറിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ആയി സാധിക്കും ആദ്യമായി ഉദരത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറിനെ പൊതു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൊതുവായ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നത് ക്ഷീണം മിക്ക വരുന്നു കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ക്ഷീണം പിന്നെ ശരീരഭാരം കുറയുക.

പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ശരീരഭാരം കുറയുക മല വിസർജന രീതികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ചെമ്മനം പോകാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായി പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തവണ പോവുക അമ്പലത്തിൽ ബ്ലഡിന്റെ അംശം ഇതെല്ലാം ആണ് ഉദിരാ കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉദര മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം എന്നിട്ട് മൂന്നു ഭാഗത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും പൊതുവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലഭാഗങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആമാശയം അന്നനാളം ഈ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം, ആദ്യമായി അന്നനാളം അന്നനാളത്തിൽ കാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം അന്നനാളമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്യൂബ് ആണ്. ആ ട്യൂബ് ലുടെ ഭക്ഷണം ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ഒരു വളർച്ച വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മലത്തിലൂടെ രക്തം പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്  ഇതിനെ കുറിച്ച്  കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.