സ്കിൻ സോഫ്റ്റ് ആകും ശരീരം നിറം വയ്ക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും കുളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുക

കുളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്രട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അടുക്കളയും ബാത്റൂം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കി നിന്നു പറഞ്ഞുതരാൻ ആയി ആരെങ്കിലും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാകും ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി വൃത്തിയാക്കണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞു തരാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല തെറ്റുകളും വരുത്താറുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം തമാശ കഥ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം കുളിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരും ആണുങ്ങളും എല്ലാമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സോപ്പ് തേക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ പലരും കൈകളിൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷത്തിൽ ആയിരിക്കാം ജിമ്മന്മാർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കൈകളിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോര്ടന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും.

ഉള്ളതുകൊണ്ട് മസിലുകൾക്ക് ഇംപോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അവരാരും സോപ്പ് തേക്കുന്നത് എന്നാണ് തമാശരൂപേണ പറയാനുള്ളത് പെൺകുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം സോപ്പ് തേക്കുന്നത് മുഖത്ത് ആണ് മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നതിനെപ്പറ്റിയും കൂടുതൽ ബോധവതികളാണ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ അവരെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സോപ്പ് കൊടുത്താൽ അവരാദ്യം വയറിൽ ആയിരിക്കും സോപ്പ് തേക്കുന്നത് പണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു തമാശ കഥ എന്നായിരിക്കാം എന്തു തന്നെയായാലും നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടുതലായി കാണുക.