ഫാറ്റിലിവർ മാറും കരൾ ഇനി ക്ലീൻ ആകും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫാറ്റിലിവർ എന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്നാ അസുഖം ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അൾട്രാസോണിക് സ്കാനിങ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഫാറ്റിലിവർ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അത്രയുമധികം കോമൺ ആയിട്ട് ഫാറ്റിലിവർ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഫാറ്റി ലിവർ എന്നുള്ളത് ഒരു ലിവറിനെ അസുഖമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൽ ഫാറ്റിലിവർ എന്നുള്ളത് ലിവറിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ശരീരത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അതിനെ നമ്മൾ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരിക്കും.

   

എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു മെഷീൻ ആയിട്ട് സങ്കൽപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ അടിച്ചു ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെട്രോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരം അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം അമിതമായി വരുന്ന ഊർജ്ജത്തെ കൊഴുപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ കൊഴുപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മുടെ മസിലുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടി വയറുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം തിരക്കിൽ നമ്മുടെ ലിബറലുകളും കൊഴുപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലിവർ ലാണ് ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.