വിറ്റാമിൻ B12 കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ?

വൈറ്റമിനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വൈറ്റമിൻ B12, എ,ബി,സി,ഡി എങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിറ്റമിനുകൾ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നവ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അലിയാത്തവ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ അധികം കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് വിറ്റാമിൻ B12 കുറവ് രണ്ടാമതായി കാണുന്നതാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി യുടെ കുറവ് കമ്മിറ്റി ആളുകൾ പൊതുവേ പുറത്തിറങ്ങാതെ അകത്തിരുന്ന് വെയിൽ കൊള്ളാതെ എല്ലിന് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന വീണാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകുന്ന അവസ്ഥ വിറ്റാമിൻ ഡി യുടെ കുറവ് ഇത് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുകയാണ് എങ്കിൽ പാല് അധികമായി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ വളരെ കുറവുള്ള ഒന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വിറ്റാമിൻ B12 ഇത് ഞാൻ കാണുന്നത് രോഗികളിൽ തലമുടി പെട്ടെന്ന് നരച്ചു വരും.

ചെറുപ്പക്കാരിൽ തന്നെ അകാലനര വരും ഇന്നലെ ഒരു രോഗിയെ കണ്ടു മറവി ആയിട്ട് വിറ്റാമിൻ b12 ലെവൽ 400 500 ആയിട്ടാണ് 29 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സാധാരണ ആളുകളിൽ 500 മുതൽ 1000 വരെയാണ് കാണേണ്ടത് ആയിരം മിനിമം ഉണ്ടാകും ഇന്നലെ കണ്ട ആൾക്ക് 29 ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം മറവി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ബി 12 പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ട് വരാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മരവിപ്പ് തരിപ്പ് പെരുപ്പ് മരവിപ്പ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിന് ബാധിക്കാം നടക്കുമ്പോൾ കാലിൽ വണ്ണം കൂടുതൽ ഉള്ള പോലെ തോന്നുക കാലിനു ഭാരം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.