ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെതന്നെ പ്രമേഹം ഇനി പൂർണമായി മാറ്റാം

നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് മുതിർന്നവരിൽ ഉള്ള പ്രമേഹം പൂർണമായും മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കുമറിയാം 20 ശതമാനം ആളുകളെ പ്രമേഹം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രമേഹരോഗത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ കാരണം ഒരുപാട് പേരെ അലയുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് പ്രമേഹ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ചെയ്തേനെ എന്നാണ് അവർ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈയടുത്ത കാലങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം ടൈപ്പ് 2 ഡയബെറ്റിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നുകളുടെയും ഔഷധങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രിക്കാം എന്നതിൽ കഴിഞ്ഞു.

   

അത് പൂർണമായി മാറ്റാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ആദ്യം പ്രമേഹരോഗി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരുന്നിനു തുടങ്ങുന്നു പിന്നീട് രണ്ടും മൂന്നും മരുന്നുകൾ എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നു പ്രമേഹം തുടങ്ങി 20 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വൃക്കസംബന്ധമായ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗം കാലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള പല സങ്കീർണ്ണതകൾ വന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുകയും ഇതെല്ലാം കാരണം ജീവിതത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും എന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ഒരുപാട് പണം പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.