ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ചെവിയിലെ മൂളിച്ച മാറിക്കിട്ടും

സംസാരിക്കാനായി പോകുന്ന മൂളിച്ച കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ചെവിയിലുണ്ടാകുന്ന മുളച്ച അവർക്ക് ഒരു ചെവിയിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് രണ്ടു ചെവിയിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് എവിടുന്നാണ് മുളച്ച വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകില്ല. ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ പോകുന്നു സമയത്തായിരിക്കും ഭയങ്കരമായി ശബ്ദം കേൾക്കുക പകലും വേറെ ചുറ്റുപാടിൽ ശബ്ദമുള്ള കാരണം കേൾക്കില്ല ഒരു തന്നെ ദേഷ്യം പിടിക്കുക ടെൻഷനടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം ഭയങ്കരമായി തന്നെ കേൾക്കും ടാറ്റ സമയത്തൊന്നും പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ല ഇത് ഒരുപാട് ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിന് ഒരു പരിഹാരവും ചികിത്സ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ചികിത്സാരീതികൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ആദ്യം തന്നെ ചെവിയിൽ മൂളിച്ച വരുന്നതിന് കാരണം എന്തെന്ന് നോക്കാം രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് നെഞ്ചിൽ ഇടിപ്പ് താളത്തിൽ വരുന്ന മുളിച്ച നമ്മൾ നെഞ്ചിൽ ഇടിക്കുന്ന അതിന്റെ അതേ താളത്തിൽ ആയിരിക്കും ശബ്ദം ഇത് സാധാരണയായി ചെവിയുള്ള ഞരമ്പിനെ പ്രശ്നമല്ല അത് എന്തെങ്കിലും ചെവിയിൽ ഉള്ള രക്തക്കുഴലിലെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ബീറ്റിംഗ് കേൾക്കുന്നത് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രക്തക്കുഴലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാം ശബ്ദം നമ്മൾ ചെവിയിലേക്ക് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെവിയിൽ ഉള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അല്ല അത് ചെവിക്കു ചുറ്റും ഉള്ള രക്തക്കുഴലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ശബ്ദം നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.