ഈ പാരമ്പര്യരോഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വരില്ല ഈ വിറ്റാമിൻസ് കഴിച്ചാൽ

സുഹൃത്ത് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ജീവിതശൈലിയെ കുറിച്ചും ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പ്രമേഹരോഗം ഉണ്ട് അപ്പോൾ 30 35 വയസ്സാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും പ്രമേഹരോഗി ഞാൻ ആകും. അതുവരെ ഞാൻ എന്റെ മുൻപിൽ ഉള്ളത് എല്ലാം കഴിച്ച ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചോട്ടെ ഭരണം ജനിതകപരമായ ലഭിക്കുന്ന രോഗമാണ് പാരമ്പര്യം കാരണം ലഭിക്കുന്ന രോഗമാണ് നമുക്ക് തടുക്കാനായി കഴിയില്ല മറ്റുചിലർ പറയും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും 45 50 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ ജീവിതം ആഘോഷിച്ചു തോന്നിയതൊക്കെ കഴിച്ചു ജീവിക്കാം. അത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചു ജീവിക്കാം.

   

അങ്ങനെ പലരും പറയാറുണ്ട് ഇതിനു വല്ല പ്രതിവിധിയുണ്ടോ പാരമ്പര്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധിയുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം അവരുടെ സ്വഭാവം രോഗ പ്രതിരോധശേഷി രോഗം വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എടി കോശത്തിന് അകത്തുള്ള ഡി എൻ എയും R. N . A എല്ലാമാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാനായി കഴിയണമെന്നില്ല ജനിതക ഘടനയും നമുക്ക് മാറ്റിമറിക്കാൻ ആയി കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജനിതകപരമായി പാരമ്പര്യമായി നമുക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെ മറികടക്കാം ഇനി ജനിതകഘടനയെ ജീനിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുറമേനിന്നുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.