അപകടം ഉറപ്പാണ് തൈറോയ്ഡ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ

നീ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ കഴുത്തന്നെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു റോഡ് ഗ്രന്ഥി ചില ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് കലർത്തുന്നു തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യം ഉള്ളതാണ്. തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കൂടുന്ന അസുഖത്തിന് ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം എന്നും തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കുറയുന്ന അസുഖത്തിന് ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം എന്നും ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം എന്നും പറയുന്നു ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം ത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ തടി കൂടുക ക്ഷീണം ഉറക്കം വരുക.

മുടികൊഴിച്ചിൽ വയറ്റിന്ന് പോകുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ക്ഷീണം വരുക നീര് വരുക എന്നിവയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഗുളിക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാം പരിഹരിച്ചു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറവ് ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം അതിന് ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് വന്ധ്യത ആർത്തവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാർ ഇതെല്ലാം ഹോർമോൺ കുറവ് മൂലം വരാം ഇതു വളരെ ലളിതമായി ഒരു ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം പരിഹരിക്കാനായി സാധിക്കും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ തകരാറ് ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിലുള്ള ടെ പരിശോധന കൊണ്ടാണ് സമയത്ത് ചികിത്സ നൽകിയ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം, ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിന് പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് മെലിച്ചിൽ, വിയർക്കുക നെഞ്ചിൽ ഇടിക്കുക ചൂട് സഹിക്കാൻ പ്രയാസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.