കുറച് ചെറുപയർ പുഴുങ്ങി കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

ഒരേസമയം ആഹാരമായും ഔഷധമായും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പയറുവർഗം ആണ് ചെറുപയർ. ചെറുപയറിൽ 25 ശതമാനത്തിലേറെ മാംസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുഴപയർ വർഗങ്ങൾ ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ധരിക്കും എന്നതാണ് ഈ മാസൃത്തിൻറെ പ്രത്യേകത. ചെറുപയറിൽ 1.3 ശതമാനം കൊഴുപ്പും 65 ശതമാനം അന്നജവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുമ്പ് പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം എന്നിവ ധാരാളമായി ചെറുപയറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ത്രിദോഷങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൂടിയാണ് ചെറുപയർ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെറുപയറിനെക്കുറിച്ചും അതിൻറെ ഒട്ടനവധി ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ചെറുപയർ ഉപയോഗിച്ച് പലതരം കറികളും പലഹാരങ്ങളും ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.

ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോഷകഗുണം രണ്ടു മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കുനതാണ്. ചെറുപയർ ഇൻറെ മറ്റ് അനവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.