പുരുഷനിലെ ലൈംഗിക ശേഷി നശിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താലോലിക്കുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളികൾ രീതിയിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നമ്മൾ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ യിലേക്ക് മാറുകയും ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സ് വളരെയധികം കൂടുതൽ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കൂടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്‌ട്രെസ്‌ ലെവൽ നല്ലതുപോലെ കുറയും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് താലോലിക്കാനും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മൂന്നാം മുതലാളി വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കാലമായി ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല.

   

ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നങ്ങളും പുരുഷന്മാരിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കി മാറ്റാറുണ്ട്. സ്ത്രീക്കാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുരുഷന്മാർ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് അധികം സീരിയസ് ആകാറില്ല. സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ പ്രശ്നമായ കാരണം കൊണ്ട് സ്ത്രീകളും വലിയ പ്രശ്നമാക്കി എടുക്കാറില്ല എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് സ്പേം കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു 10 15 മില്യൺ എങ്കിലും വേണം മിനിമം വേണ്ടതാണ് 30 40 അതാണ് വേണ്ടത് മിനിമം അത്രയെങ്കിലും ഇല്ലായെങ്കിൽ കൗണ്ട് കൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരം ഇല്ല. ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.