ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ പൂച്ചെടി വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത് ചെട്ടിമല്ലി

ഓറഞ്ച് കലർന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിൽ മനോഹരമായി പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലകൾക്ക് രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള ഒരു പൂച്ചെടി ആണ് ചെണ്ടുമല്ലി. പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ ക്കും ചെണ്ടുമല്ലി പൂവിനെ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. പൂക്കളമിടാൻ ആയാണ് ഇത് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ നിരവധി പേരുണ്ട്. ചെട്ടുമല്ലി ജെണ്ടുമല്ലി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിലാണ് ഈ സസ്യം അറിയപ്പെടുന്നത്.

ചെട്ടിപ്പൂ എന്നാണ് മലബാർ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ മാരിഗോൾഡ് എന്നാണ് ഇതിന് പേര്. മൂന്നടിയോളം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ഇത്. ഇത് ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടമായോ ഒക്കെ വളരാറുണ്ട്. പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ ഒരു അലങ്കാരസസ്യമായി ഇവയെ വളർത്തുന്നു.

എന്നാൽ പൂക്കൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല പച്ചക്കറി കൃഷിയിലെ കീട രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ചെണ്ടുമല്ലിക് വലിയ കഴിവുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കീടങ്ങളേയും ആകർഷിച്ചു നശിപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയാണ് ചെണ്ടുമല്ലിക ഉള്ളത്. ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ മറ്റു പല ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave A Reply

Your email address will not be published.